Consultatie

Als u op internet zoekt naar de betekenis van consultatie dan komt u de volgende omschrijving tegen: ‘Het vragen van advies aan een hulpverlener’. Dit is precies de omschrijving waarvoor u bij mij op het goede adres bent. Mijn ervaring als hulpverlener in de GGZ én het onderwijs zet ik graag in voor bedrijven, organisaties of scholen die hun expertise willen vergroten.
Ik maak niet alleen gebruik van mijn ervaring als leerkracht en teamleider in het basisonderwijs, maar ook van de opleidingen die ik heb gevolgd om gedrag van mensen beter te begrijpen. In de trainingen houd ik het niet alleen bij theorie, maar maak ik graag gebruik van actieve werkvormen, zodat er een concrete vertaalslag gemaakt kan worden naar de praktijk. Daarbij vind ik het belangrijk dat er een programma op maat wordt samengesteld. Neem contact met mij op als u of uw team de kennis en/of vaardigheden wilt vergroten in:

  • het voeren van oplossingsgerichte gesprekken
  • het voeren van slechtnieuwsgesprekken
  • het voeren van gesprekken met ‘lastige pubers’, ‘moeilijke ouders’ of ‘ingewikkelde klanten’
  • het coachen van mensen die problemen ervaren
  • het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs
  • het vorm geven van Passend Onderwijs (bijv. presentaties over Autisme / ADHD / het bereiken van een gedragsverandering bij jongeren / het vergroten van de leervaardigheden -> executieve functies)

De training van twee sessies die Anneke ons gaf was erg praktisch, informatief en interactief. We zijn meer toegerust om lastige gesprekken aan te gaan en moeilijke situaties bespreekbaar te maken, met meer inzicht over onze rol, houding en invloed in zo’n gesprek. Een bonus is dat de modellen die zij aanreikte naast werk ook privé behulpzaam zijn om je eigen valkuilen te onderscheiden.