Klachtenregeling

Als vrijgevestigde zorgaanbieder val ik onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De meeste cliënten zijn tevreden over mij als therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. Je kunt dan het volgende doen:

  • Met mij hierover praten. Het is voor mij belangrijk om te weten dat er vragen zijn over de behandeling, of dat er iets niet goed is gegaan. De vragen of de bezwaren kunnen eventueel ook telefonisch of per e-mail aan mij voorgelegd worden. Ik kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen.
  • Als we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NVO of NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. De privacy wordt gerespecteerd.
  • Wanneer je een klacht wilt indienen, dan kun je dat doen bij P3NL. P3NL is er namelijk voor vrijgevestigde leden van de NVO. Gebruik de link www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten. Op die manier krijg je uitleg over de stappen die je kunt zetten.
  • De klachtfunctionaris ondersteunt zowel de cliënt als mij. De functionaris adviseert beide partijen en stimuleert dat wij er samen uit komen.

Naast de klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz is er ook het tuchtrecht van de NVO. De beroepscode van de NVO is de norm waaraan het tuchtcollege mijn handelen toetst. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of ik als orthopedagoog volgens de professionele standaard heb gehandeld. Indien nodig, kan de tuchtrechter maatregelen aan mij opleggen als ik niet volgens de professionele standaard heb gehandeld.