Klachtenregeling

Als je ergens ontevreden over bent of klachten hebt over de behandeling, dan hoop ik dat je dit met mij bespreekt. Graag probeer ik hier samen met je uit te komen.
Als dat niet naar wens verloopt, dan kun je de klacht voorleggen bij de NVO. Op de website van de NVO wordt uitleg gegeven over de procedure bij de omgang met klachten. Ook de NVPA hanteert een klachtenprotocol, een beroepscode en een klacht- en tuchtrecht.