Wie ben ik?

Foto Anneke

” ik volg nog steeds met plezier bij- en nascholingstrajecten om ‘bij te blijven’. “

Mijn naam is Anneke van den Brink en ik woon in Apeldoorn. Ik ben orthopedagoog NVO en werk deels op een school van Voortgezet Onderwijs. In de persoonlijke gesprekken met de jongeren probeer ik de ´puzzelstukjes´ van de huidige situatie te verkennen, zodat ik een goed beeld krijg van de levensomstandigheden. Ook achterhaal ik welke factoren (uit de levensgeschiedenis) hebben bijgedragen aan de huidige situatie. In die zoektocht maak ik graag gebruik van de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de opleiding tot contextueel hulpverlener. Deze opleiding vormde een waardevolle aanvulling op mijn studie orthopedagogiek. De contextuele benadering kijkt niet alleen naar het individu in het hier en nu, maar ook naar de levensgeschiedenis. Bovendien is er ook oog voor de direct betrokkenen.

Het is niet standaard dat ik al puzzelend aan de slag ga. Ik werk ook graag oplossingsgericht. De oplossingsgerichte aanpak is toekomstgericht en richt zich op het verlangen naar een betere situatie. Bij deze benadering wordt er vanuit gegaan dat mensen over ideeën beschikken om oplossingen voor het ervaren probleem te creëren.

Naast het werken vanuit de contextuele en oplossingsgerichte benadering ben ik opgeleid in video interactiebegeleiding. Ook maak ik gebruik van de beeldcommunicatie ‘een taal erbij’ en de principes van Transactionele Analyse. Ik vind het waardevol om in de gesprekken gebruik te maken van de verschillende methodieken, omdat ze allemaal hun eigen focus en kracht hebben. Zodoende verlopen de gesprekken bij mij niet volgens een standaardprogramma. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van het moment.